Pokročilost v józe se nepozná podle toho, zda dokážeme stát na hlavě, a ještě při tom vypadat dobře, ale podle toho, jaký postoj a vztah zaujímáme k sobě samým, potažmo ke svému okolí.

Jóga je praxí stažení pozornosti. Kam? Dovnitř. Stažení pozornosti do svého nitra, k sobě samým, ke svému příběhu. 

Buddha